15. Aktivity

Tento modul slouží v ARUM k zaznamenávání skupinové práce s klienty (kroužků, kurzů, workshopů, výletů, táborů, skupin, komunit apod.). Modul umožňuje udělat jeden zápis pro všechny účastníky, místo toho, aby se každému klientovi dělal zápis do spisu zvlášť. Proto je vhodný pro zápis z akcí, které nespočívají primárně v individuální práci s klienty. Pokud se na skupinové aktivitě s nějakým klientem navíc pracovalo individuálně, je vhodné zápis doplnit zápisy úkonů do spisů těchto klientů. Klientům, kteří na aktivitě byli, se jejich účast zobrazuje v menu “účast akt.”

Menu Aktivity a seznam aktivit

Pro pracovníky v přímé práci je modul aktivit přístupný v horním tmavomodrém menu (“Aktivity”). Pro vedoucí a administrátory navíc i z jejich výchozí administrátorské obrazovky. V seznamu se vám zobrazuje seznam aktivit, na kterých jste byl/a. Aktivitu můžete rozkliknout modrou šipkou a buď číst, nebo i editovat, podle toho, jaká práva vám k ní dal ten, kdo aktivitu zapsal.

Zadání nové aktivity: Stiskněte “Přidat nový” a vyplňte kartu:

 • Vyberte “Definici aktivity”. Jde o název aktivity, která se koná, např. “Klub matek”. Pokud vám mezi definicemi ta potřebná chybí, je třeba ji vytvořit v menu “Definice aktivit”, ke kterému mají přístup vedoucí a administrátoři.
 • “Popisek ke zveřejnění” - pod tímto popiskem se aktivita zobrazí ve výkazu práce pracovníků, kteří se aktivity zúčastnili.
 • Začátek a konec: pokud je akce jednodenní, je to totéž datum.
 • Pokud je aktivita vícedenní, můžete navíc zaškrtnout, zda chcete, aby se vyplněný počet hodin na den vepsal jen do pracovních dnů, nebo do všech dnů mezi zvolenými daty začátku a konce (včetně) (“Vyplnit pouze pracovní dny”).
 • Vyplňte popis, (zápis), připojte přílohu atd.
 • Vyplněnou kartu uložte.

Po uložení karty můžete:

Upravit čas trvání aktivity po jednotlivých dnech (použije se u vícedenních aktivit a/nebo při opravě trvání)

 • Rozklikněte “Upravit strávený čas” a modrou šipkou příslušný den. Trvání akce ten den v hodinách můžete přepsat a uložit. ARUM pak podle toho přepočítá celkové trvání aktivity.

Zadat, kdo na aktivitě byl: v tabulce vpravo.

Členové týmu

 • “Realizátoři” jsou členové týmu, kteří budou mít právo záznam editovat.
 • “Účastníci” jsou členové týmu, kteří budou mít právo záznam pouze číst.
 • Ve větších organizacích bývá nad seznamem členů týmu předvýběr podle organizační jednotky (pobočky, pracoviště, služby, střediska apod.), aby byl výběr přehlednější. Pokud tento předvýběr k dispozici nemáte a potřebovali byste ho (seznam vašich kolegů k výběru je příliš dlouhý), obraťte se na zákaznickou podporu nebo na administrátora ARUM ve vaší organizaci.

Klienti a ostatní

 • Dále lze u různých aktivit zadat účast dospělých klientů, dětí (=dětských klientů), dobrovolníků a organizací. To, které typy účastníků se nabízejí, se určuje při definici aktivity. Proto pokud vám např. chybí k zadání děti nebo dobrovolníci, upravte definici aktivity v příslušném menu, a pokud k takové úpravě nemáte práva, požádejte vedoucího, administrátora, nebo zákaznickou podporu binBoat.
 • “Dospělí klienti” a “děti” se zobrazují na oddělených záložkách (kritériem rozdělení je věk klienta v den konání aktivity - zda mu bylo nebo nebylo 18 let). Je tomu tak proto, aby byl výběr přehlednější (aby se např. na aktivitě, která je vysloveně dětská, nenabízeli zbytečně k zadání dospělí klienti).

Kteří klienti se zobrazují k výběru?

Aby se všem pracovníkům nenabízeli k výběru všichni klienti, kteří mají v arum spis, a kterých mohou být tisíce, jsou v různých organizacích nastavena různá omezení na zobrazující se klienty k zadání, zejména (1) Klienti nasdílení zadávajícímu, nebo (2) předvýběr organizační jednotky (pobočky, pracoviště, služby, střediska apod.) - nabízejí se klienti, které má nasdílené někdo ze zvolené jednotky nebo (3) nabízejí se klienti s otevřenou zakázkou na vybrané organizační jednotce atd. Pokud máte zadávat aktivity a přitom se vám nenabízejí klienti, kteří by se nabízet měli (např. jste administrátor a nenabízejí se vám žádní, protože nemáte žádné nasdílené), je možné změnit toto nastavení. Obraťte se na zákaznickou podporu nebo na administrátora ARUM ve vaší organizaci.

Zadání účastníků a klientů

 • V některých ARUM jsou vypsaná jména a zadává se kliknutím na + nebo “add all” a odebírá kliknutím na - nebo “remove all”
 • V některých ARUM funguje vyhledávač podle příjmení: do pole pro zadání kliknete a pod polem se rozbalí abecedně seřazený seznam. Když začnete psát příjmení, seznam se zužuje na ty, kteří napsanému zadání odpovídají.

Pokud by vám z těchto dvou způsobů zadávání vyhovoval spíše ten druhý, obraťte se na zákaznickou podporu nebo na administrátora ARUM ve vaší organizaci.

Výběrem účastníka se informace automaticky přenášejí na server, takže není potřeba (a ani není jak) ukládat.

“Klientů (číslem)“

Na aktivitu mohou přijít i účastníci, kteří nemají v ARUM spis. Proto je na kartě aktivity toto pole, které umožňuje dopsat, kolik se zúčastnilo lidí (1) BUĎ NAVÍC NAD ZADANÉ PO JMÉNECH nebo (2) CELKEM. Toto číslo se pak ukazuje ve statistické tabulce aktivit ve zvláštním sloupci. Aby toto číslo ve statistikách mělo nějakou cenu, musí mít organizace domluveno v rámci celého týmu, zda do tohoto pole vyplňovat (1) nebo (2).

Statistický výstup

 • Z klientů zadaných po jménech se ve statistikách počítají jak klientoúčasti (1 klient s 5ti účastmi = 5) tak unikátní klienti (1 klient s 5ti účastmi = 1).
 • Z klientů zadaných pouze číslem se ve statistikách počítají JEN klientoúčasti.
 
client/15_activites.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki