2. Klientská část ARUM

Struktura klientského spisu: KLIENT → ZAKÁZKA → KONZULTACE

Struktura klientských dat v ARUM odpovídá typické struktuře práce uživatele. S jednotlivými klienty vede pracovník jednu nebo více zakázek. Zakázka je sled činností, které směřují k dosažení určitého, předem definovaného a obvykle s klientem domluveného cíle. Během zakázky koná pracovník konzultace. Těmi se v ARUM rozumí nejen rozhovor s klientem, ale různé typy úkonů, které se dějí ve prospěch klienta v rámci zakázky. Kromě konzultace s klientem jsou to tedy například příprava na konzultaci, vyhledání informací, e-mail, telefonát atd.

            KLIENT

ZAKÁZKA 1 ZAKÁZKA 2 ZAKÁZKA 3

KONZULTACE 1, 2, 3,

Tato struktura je pevná. Nelze uložit zakázku jinam než k určitému klientovi, a nelze zaznamenat konzultaci jinak než do určité zakázky. V některých případech to může být svazující (především u klienta, který přišel jen na jednu konzultaci a je třeba kvůli němu založit klientský spis a zakázku), ale jen tak je možné udržet v datech o konzultacích nějaký řád. Struktura ARUM také podporuje strukturování práce uživatele s klienty.

2.1. Orientace v základní nabídce - Klientská část


https://cvt-test.arum.cz/index.php/client/crud#

Kliknutím na logo ARUM se vždy vrátíte na výchozí stránku (pokud máte funkci typu pracovník, pak je to tato - seznam klientů. Pokud máte funkci typu koordinátor, administrátor nebo ředitel, pak je to výchozí stránka modulu “kooradmin”.)

Horní tmavě modré menu obsahuje obecné funkce, které se nevážou na výběr určitého klienta:

Klient - vytvoření nového klienta, správa již zadaných záznamů
RZ - vložení více konzultací k jedné zakázce (resp. klientovi)
Domácnost - definování domácností klientů
Chronologie - výpis všech dosud vložených konzultací
Aktivity - zadávání aktivit, tj. akcí, kterých se účastní více klientů a nejde u nich o to, zaznamenat individuální práci (kroužky, workshopy, tábor apod.)
Nesrovnalosti - zakázky s chybějícími konzultacemi, příliš dlouho otevřené zakázky…
Tým - zadávání ve správě týmu (porady, stáže, vzdělávání atd.)
Kontakty - hledání v databázi kontaktů na pracovníky organizace

Pokud pracujete s dobrovolníky, zobrazuje se Vám zde navíc:

Tým D - funkce pro správu týmu dobrovolníků (porady, stáže, vzdělávání atd.)
Dobrovolníci - seznam dobrovolníků a editace jejich osobních údajů

Dolní světle modré menu obsahuje funkce pro práci s určitým klientským spisem, vybraným ze seznamu klientů:

I-plán - editace individuálního plánu klienta
Anamnéza - editace anamnézy klienta
Zakázky - vložení nové zakázky, seznam již vložených zakázek
Konzultace - vložení nové konzultace, vyhledávání konzultací podle příslušné zakázky
Dokumenty - nahrávání a třídění dokumentů klientova spisu
Účast akt. - seznam skupinových aktivit, kterých se klient účastnil
Sdílení - nastavení sdílení klientského spisu s dalšími pracovníky

 
client/2_clientsection.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki