4. RZ

http://docasne.arum.cz/index.php/caseact/multientry

Rychlé zadávání slouží ke vkládání více konzultací k jednomu klientovi a jedné zakázce. V horní části formuláře nejprve vyberte ze seznamu klienta a zakázku, ke které chcete vložit konzultace. (Seznam příslušných zakázek se zobrazí až po vybrání konkrétního klienta.) Tyto údaje se potom vztahují ke všem (až peti) zakázkám ve formuláři. U jednotlivých konzultací potom tedy stačí vyplnit jen datum, úvazek, trvání, typ a text konzultace. Pokud nechcete vložit informace o všech peti konzultacích, nechte zbývající pole jednoduše prázdná a systém je automaticky přeskočí.

Ukládání: Po skončení zadávání informací nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit vše úplně dole pod formulářem! Když se konzultace uloží, zelený podkres zesvětlá a konzultace již není editovatelná. Pokud chcete znovu použít plná okna formuláře, klikněte na Vyčistit vše a formulář se obnoví nevyplněný.

Editace: RZ neslouží k editování konzultací. Pokud chcete nějakou zde zadanou konzultaci editovat, musíte ji vyhledat v Chronologii nebo v kartě příslušné zakázky.

 
client/4_speedinsert.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki