5. Chronologie


https://cvt-test.arum.cz/index.php/chronology/table

Sekce Chronologie obsahuje seznam všech konzultací se všemi vašimi klienty.

Výchozí řazení je chronologické od nejnovější po nejstarší konzultaci, ale jako všechny seznamy, lze i Chronologii řadit. Tudíž např. kliknutím na jednu ze šipeček u sloupce “klient” respektive se seznam seřadí podle klientů. Nejprve tedy budou všechny konzultace s klientem prvním, resp. posledním v abecedě, atakdále. Obdobně všechna ostatní řazení.

Odkazy: naváděcí šipka úplně vlevo na začátku řádku slouží k rozkliknutí dané konzultace v plném editačním okně. Šipky jsou i u jména klienta a názvu zakázky, a vedou právě na kartu příslušného klienta, resp. zakázky.

 
client/5_chronology.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki