6. Nesrovnalosti

ARUM vás upozorňuje na čtyři druhy nesrovnalostí, které je třeba napravit. Jsou to: Zakázky, kde chybí konzultace, Datum založení zakázky neodpovídá datu první konzultace, Dlouho otevřená zakázka (poslední konzultace starší než 90 dní) a Nearchivovaní klienti - klienti, kteří měli být podle zákona archivováni, protože poslední zakázka s nimi byla ukončena před více než 30 dny, ale nebyli - nemají zatržený příznak archivace na své kartě.


Upozornění
Pokud Vaše organizace sleduje pravidla, zakotvená v Nesrovnalostech, pak svou rubriku nesrovnalosti pravidelně sledujte a její případný obsah řešte.

 
client/6_inconsistency.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki