9. Anamnéza


https://cvt-test.arum.cz/index.php/clientanamnesis/crud

U klienta, se kterým je otevřena zakázka, může uživatel vyplnit základní údaje do karty Anamnéza. Do Anamnézy zanášejte údaje, které se nevztahují specificky ke konkrétní zakázce, ale týkají se obecně klienta jako takového. Takto uložené údaje budete moci v případě dlouhodobější spolupráce lépe využívat.

Zadávejte sem údaje, které se týkají výchozí situace klienta, případně jeho rodiny, a také jeho dosavadních snah řešit svou situaci. V případě sdílení klienta s jinými pracovníky můžete vést záznamy samostatně nebo interaktivně doplňovat údaje. Veřejná část je přístupná dobrovolníkům, pokud si to uživatelská organizace přeje mít tak nastaveno.

 
client/9_anamnesis.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki