Example 1.1. zaměstnání – zprostředkování

Tento příklad vychází z metodiky programu Pracovního poradenství jedné z uživatelských organizací. Zakázka zaměstnání – zprostředkování je v metodice tohoto programu jasně definována a je jasně určeno, kdy ji lze uzavřít jako splněnou z hlediska cíle. Proto je tento příklad poměrně jasný a přímočarý.

  • zakázka splněna: Klient je zaměstnán, ukáže pracovnímu poradci pracovní smlouvu a celý týden dochází do zaměstnání dle podmínek.
  • zakázka splněna částečně: Klient je zaměstnán, pracovní poradce však již nemá možnost fyzicky zkontrolovat pracovní smlouvu, nebo poradce nemá potvrzeno, že klient opravdu celý týden docházel do zaměstnání. Nebo: klient chtěl trvalé zaměstnání, ale podařilo se sehnat jen dvouměsíční brigádu, kam klient řádně nastoupil a týden docházel.
  • zakázka nesplněna - překážka na straně klienta: Klient neprošel zdravotní prohlídkou, která byla podmínkou přijetí do zaměstnání.
  • zakázka nesplněna – vnější překážky: Klientovi vážně onemocněla manželka, o kterou se musí najednou začít starat a nemůže nastoupit do zaměstnání.
  • zakázka nesplněna – klient ukončil spolupráci: Klient je nespokojen se spoluprací s pracovníkem a výslovně s ním ukončí spolupráci. (stejné pro pohled cíle i postupu)
  • zakázka nesplněna – TSP ukončil spolupráci: Pracovní poradce se rozhodne ukončit spolupráci s klientem a výslovně mu tuto skutečnost oznámí a odůvodní. (stejné pro pohled cíle i postupu)
 
examples/1_workintervention.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki