Writing /var/www/dokuwiki/www/data/cache/1/1696c3c372cc1b161fdfc92d830e6da0.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/dokuwiki/www/data/cache/1/1696c3c372cc1b161fdfc92d830e6da0.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /var/www/dokuwiki/www/data/cache/1/1696c3c372cc1b161fdfc92d830e6da0.xhtml failed

Example 1.3. Dluhy

Přítel si vzal na jméno klientky řadu půjček, které nějakou dobu splácel, ale před nedávnem zmizel. Splátky jsou příliš vysoké, klientka nemá prostředky na pravidelné splácení. Žádá o radu jak situaci řešit.

  • zakázka splněna: Klientka má domluvené splátky ve dvou bankách. Nadále budeme spolupracovat jen na zakázce přivýdělku.
  • zakázka splněna částečně: Na jednu půjčku se podařilo domluvit nižší splátky na delší dobu. Na druhou však byla uvalena exekuce, klientce byl zabaven cenný majetek (TV a DVD), příštích ½ roku exekuce na plat.
  • zakázka nesplněna – překážka na straně klienta: Klientka ani ze současného platu nedá dohromady na splácení. Na půjčky je uvalena exekuce.
  • zakázka nesplněna – vnější překážky: V podniku, kde klientka pracuje, snižují stavy a klientka byla propuštěna, bude pobírat dávky hmotné nouze a nemá na splácení. Nařízeny dvě exekuce.
  • zakázka nesplněna – klient ukončil spolupráci: Klientka je znavená celou anabází kolem dluhů. Nechce již spolupracovat a věc si prý zařídí raději sama. Podezření, že si chce půjčit od p. Patkaně – lichváře, i když to vyvrací. Nepodařilo se klientku motivovat k další spolupráci. (stejné pro pohled cíle i postupu)
  • zakázka nesplněna – TSP ukončil spolupráci: Klientka je znavená celou anabází kolem dluhů. Po poslední schůzce se již neukázala a telefon nebere. Pokus vyhledat kl. doma, podle matky se odstěhovala do Loun. Je to déle než dva měsíce a klientku se nedaří kontaktovat. Pracovník uzavírá zakázku. (stejné pro pohled cíle i postupu. Tato zakázka by také mohla být ohodnocena zakázka nesplněna – překážka na straně klienta.)

Častěji se stává, že je úspěšně uzavřena zakázka z pohledu postupu než cíle, přičemž jedna a tatáž zakázka v takovém případě bývá vyhodnocena jako částečně úspěšná z pohledu postupu a neúspěšná z pohledu cíle. Jsou však i výjimečné situace, kdy je zakázka uzavřena z pohledu postupu neúspěšně a z hlediska cíle úspěšně.

 
examples/3_debts.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki