Example 1.4. Uzavření zakázky neúspěšně z hlediska postupu a úspěšně z hlediska cíle

Pracovní poradce spolupracuje s klientkou na hledání zaměstnání. Klientka je nespolehlivá, nechodí včas na schůzky s PP, občas bez omluvy nedorazí. Zaměstnavatel, se kterým byl již dříve domluven pracovní pohovor, v tuto chvíli nutně potřebuje kohokoliv, neboť má akutní nedostatek pracovních sil. Klientku tak přijme, i když poradce uvažuje o ukončení spolupráce. V takovém případě je zakázka z pohledu cíle splněna úspěšně, ale z pohledu postupu je nesplněna – překážka na straně klienta.

Poznámka: Zvolená škála hodnocení je kompromisem mezi výstižností a jednoduchostí. Sebesložitější škála nemůže vystihnout nekonečnou řadu možností, jak spolupráce se skutečným klientem může probíhat a skončit. Někdy proto může být obtížné zvolit „ten správný“ způsob ukončení zakázky. Způsob uzavírání zakázek není věcí ARUM – tedy samotného elektronického systému. Ten pouze dává prostor pro to, zvolit určitou praxi. Uživatelská organizace by měla poté, co začne ARUM užívat, věnovat čas a úsilí ustavení pravidel a návodů pro své pracovníky, jak k zakládání a uzavírání zakázek přistupovat. Měla by pak sestavit stručnou a jasnou metodiku práce s ARUM v tomto bodě. Metodika by měla pro jednu službu nebo typ činnosti (např. TSP, pracovní poradenství, linka, azylové ubytovaní atd.) usilovat o co nejjednotnější praxi mezi jednotlivými pracovníky. Některé typy zakázek jsou přitom z definice jasně určeny a je nasnadě, jak je ukončit (např. zakázka zaměstnání – zprostředkování trvá do té doby, dokud klient nezíská zaměstnání, nebo dokud není spolupráce skončena jiným způsobem, například protože zaměstnání se sehnat nedaří a klient ztratí o službu zájem; je úspěšně uzavřena tehdy a jen tehdy, když se podaří klientovi zprostředkovat legální zaměstnání a klient do něj týden dochází). Jiné zakázky takto jasné být nemohou (například rodina – hospodaření rodiny).

Logika hodnocení a logika práce: Uživatel by měl mít na paměti, že ohodnocení zakázek je určeno pro statistický popis práce s velkým počtem klientů a obvykle navíc v rámci souboru více uživatelů. Proto jsou škály tak stručné – aby bylo možné vybírat z několika málo předdefinovaných hodnot. Uživatel by se neměl nechat škálou zotročovat a měl by si zachovat svůj pohled na práci s klientem i její jednotlivé etapy. Do těla zakázky by měl pracovník napsat své vlastní zhodnocení, které bude tak přiléhavé a barvité, jak jen je libo a lidský jazyk umožňuje. Právě tak je třeba vyvarovat se toho, aby byl klient a práce s ním v důsledku práce s ARUM „rozkouskován“ na zakázky a zanikl celostní pohled na něj jako živou bytost, které pomáháme. Data v ARUM mají spolupráci s klientem popisovat, a popis v nějaké datové struktuře je nutně zjednodušením. ARUM nesmí diktovat pracovníkovi jeho pohled na klienta!

 
examples/4_unsuccessfulclientacase.txt · Last modified: 2019/10/25 15:16 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki